Villa N.J.A.M.

VILLA N.J.A.M     maatschappelijke zetel : Europaplein 19  1800 Vilvoorde    Ondernemingsnummer : 0551.911.291. 

         Een zinvolle dagbesteding voor jongvolwassenen

             met een mentale beperking en/of autisme

                           in de Vlaamse rand.