Een zinvolle dagbesteding voor jongvolwassenen

             met een mentale beperking en/of autisme

                           in de Vlaamse rand.